PPH ”OKTIS” JANUSZ SITKO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja odzieżowej marki produktowej PADDLE na światowych rynkach”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa 3: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3: „ Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

Cel projektu:
Celem projektu rozwój marki, jej rozpoznawalności na zagranicznych rynkach, zwiększenie liczby kontraktów, zamówień i przychodów z eksportu, a co za tym idzie - kondycja ekonomiczna i perspektywy dalszego rozwoju firmy OKTIS

Realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 310 700.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 233 025.00 PLN